PRINTING & PACKAGING

โรงพิมพ์ PW Printingโรงพิมพ์ PW Printing - รับชมตัวอย่างโรงพิมพ์และกระบวนการผลิต

วิธีการสั่งพิมพ์

Contact

ติดต่อเราเพื่อแจ้งสเปคงาน
และความต้องการของท่าน

Quotation

คำนวณราคา
และมอบใบเสนอราคาให้ท่าน

Artwork

ออกแบบและเตรียมไฟล์
สำหรับผลิตงาน

Digital Proof & Mock-up

ท่านจะได้รับปรูฟสี และรูปจำลองต้นแบบ
เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนดำเนินการผลิต

Production

ดำเนินการผลิต
(Offset Printing)

SHIPMENT

จัดส่งสินค้า

Footer Distributed With Contact Form