PW PRINITNG นำเสนอ รบบการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี ล่าสุด ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญ ในงานพิมพ์ ตั้งแต่ กระบวนการออกแบบ ปรู๊ฟ พิมพ์ และ งานหลังพิมพ์ ขอขอบคุณ คู้ค้าในหลายๆ ธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น แลไว้วางใจ เรามีความเชียวชาญ ในเทคนิคของกระบวนการผลิต และ มีความรู้ซึ้ง ถึงวัสดุในการพิมพ์เช่น กระดาษ / หมึกพิมพ์ / ฟิล์มเคลือบ และ foil  โดยเราจะเลือกใช้หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งผ่านการรับรอง มาตณฐานสากล ROHS REACH

ที่ PW PRINITNG เรามุ่งเน้น ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราพยายามก้าวทันเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมสร้างทีมงาน มืออาชีพ ที่มีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบ พรีเพรส การพิมพ์ และ งานหลังพิมพ์ ขอขอบคุณ ลูกค้าในหลายๆ ธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ให้เราได้เดินเคียงเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ และ สนับสนุน ลูกค้าทุกท่าน และ หวังจอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่ง ที่มีส่วนให้ธุรกิจของท่าน ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน

Printing Technologies |  กระบวนการพิมพ์ เป็น Process หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่องานทุกชิ้นของลูกค้า  PW Printing จึงสรรหาและเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านความคมชัด สีสันที่สวยสดใส และรวดเร็ว เพื่อมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา 

เทคโนโลยีการพิมพ์

1. การพิมพ์ออฟเซ็ท Offset printing
2 .การพิมพ์สกรีน Screen printing
3. การพิมพ์ดิจิทอลพริ้นท์ Digital printing

Coating & Effects | การเคลือบ และ การสร้างeffect หากเปรียบการพิมพ์กับเสื้อผ้าอาภรณ์ การตบแต่งหลังการพิมพ์ เช่นการเคลือบและ การปั๊มฟลอยส์ ก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับ ที่เพิ่มความพิเศษโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของ Brand

เทคนิค

1. การปั๊มต่างระดับ นูน/จม Embossing
2. การปั๊มฟลอยส์ Hot foil blocking
3. การปั๊มฟลอยส์ที่มีลวดลายละเอียด Hot Foil micro- embossing
4. การอาบวานิช Vanish
5. การเคลือบด้วย OPP -Lamination
6. การเคลือบเงาเฉพาะจุด Spot uv

การปั๊มฟลอยส์ Hot foil blocking การปั๊มต่างระดับ นูน/จม Embossing การเคลือบเงาเฉพาะจุด Spot uv

Finshing | ระบบงานหลังการพิมพ์ เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ และ ความเรียบร้อยให้กับชิ้นงาน อีกทั้งทำให้ชิ้นงานนั้น เหมาะสมลงตัวกับสูตรทางการตลาด

1.การไดคัท และ การปั๊มรอยพับ
Die-cut and Creasing
2.การติดกาวขึ้นรูป Gluing
3.งานติดหน้าต่าง
Window patching
4.การพิมพ์ code ข้อมูลแตกต่างกัน
(variable data) Laser coding
5. การพับ Folding
6 การเข้าเล่ม Binding
-การเย็บมุงหลังคาด้วยลวด / เส้นด้าย เล่มสามารถกางออกได้ 180 องศา
-ไสกาว เป็นที่นิยมสำหรับงานหนังสือ pocket book
-เย็บกี่ ปกแข็ง เพื่อเพิ่มความคงทน และยืดอายุหนังสือได้ถึง นับร้อยปี
-เข้าห่วงลวดกระดูกงู

Graphic Design & Structural | การออกแบบกราฟฟิค และโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์ที่ดี เริ่มต้นจาก แนวคิดการสร้าง BRAND สำหับการออกแบบและการพิมพ์ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับแนวคิดนั้น เราพร้อมนำเสนอนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ และโครงสร้างด้วยทีมงานออกแบบ ที่เชี่ยวชาญมากว่า 10ปี เราสร้างสรรค์ และลงรายละเอียดเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ อันทรงคุณค่า สอดรับกับ Brand identity ของท่าน นวัตกรรมใหม่ๆ ของวัตถุดิบและเครื่องมือต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ การปั๊มฟลอยส์ และ ฟิล์มเคลือบที่ป้องกันการลอกเลียนแบบ เป็นสิ่งที่ท้าทาย และ ทำให้เราสนุกที่จะได้เรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละวัน

 

Graphic Design & Structural | การออกแบบกราฟฟิค และโครงสร้าง Graphic Design & Structural | การออกแบบกราฟฟิค และโครงสร้าง 2

PRE-PRESS | ระบบงานก่อนการพิมพ์ 

งานพิมพ์ที่สวย และมีคุณภาพ เป็นผลลัพธ์มาจากกระบวนการพรีเพรสที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจาก ขั้นตอนการตรวจเช็คไฟล์ต้นฉบับ ให้ความสำคัญกับ ความละเอียดของภาพ (Resolution) / ตัวหนังสือ (Font) / การสะกดคำ / ความหนาของเส้น (Line weight) / ระบบสี (CMYK และ spot color) / การกำหนดเม็ดสกรีนเพลทให้เหมาะสมกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ / การเผื่อตัดเจียน ตัดตก และ อื่นๆ ดังนั้นเราจึงมีระบบworkflow ที่ทรงคุณภาพ เพื่อตอบสนองงานที่มีความละเอียดซับซ้อนขึ้นทุกวัน และ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทอลนี้ ต้องขอขอบคุณ เครื่องพิมพ์ EPSON ชุดหมึก 8 สี และ Software จัดการสี ที่ทันสมัย ทำให้ Digital Proof มีคุณภาพเทียบเท่างานจากแท่นพิมพ์จริง ระบบการสร้างภาพที่เพลทระบบ ดิจิทอล (CTP Exposure) เป็นเทคโนโลยี HI END ที่ได้พิสูจน์เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้ว ว่าเป็นระบบที่สร้างภาพบนแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เลเซอร์ที่ยิงจากแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ความแม่นยำสูง จะสร้างภาพลงบนเพลท ในเครื่องจักรระบบปิด ทำให้ผิวหน้าเพลท สะอาด ไม่มีฝุ่นจากภายนอกเจือปน ซึ่งเครื่องจะได้รับการควบคุมดูแลโดยช่างผู้มีความรู้ ในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 24 ชั่วโมง

Prepress Procress:

1.Color Management

2.Trapping

3.Layout

4.Digital proof

5.CTP

(Computer-to-plate exposure)

mockup

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top